Select Page

Dlaczego Dialogownia

Jesteśmy parą psycholożek i koleżanek kształcących się w psychoterapii, wspólnie organizujących spotkania psychoedukacyjne oraz konsultacje na temat relacji ludzi z ludźmi. Nasza współpraca zaczęła się od rozmów o psychologii, o nowych początkach, naszych relacjach i najważniejszych osobach w naszym życiu.

Tak powstał pomysł Dialogowni: czyli pomysł na spotkania i rozmowy o tym, co jest wyzwaniem, trudnością, radością i korzyścią w relacji: partnerstwie, rodzicielstwie, przyjaźni…

W kulturze niedostatku i perfekcjonizmu istnieje zdumiewająco prosty powód, dla którego chcemy mieć, łączyć i opowiadać historie o naszych zmaganiach. Robimy to, ponieważ czujemy się najbardziej żywi, gdy nawiązujemy kontakt z innymi i odważnie dzielimy się naszymi opowieściami – to leży w naszej naturze

Brene Brown „Rosnąc w siłę”

Nasza oferta

Psychoterpia

Psychoterapia to proces służący drodze Twojego rozwoju, pokonywania trudności na różnych etapach życia. Najczęściej utożsamiana jest z formą leczenia osoby z problemem natury psychicznej (czy zaburzeniami psychicznymi) w obecności profesjonalisty. Proponujemy spotkania psychoterapeutyczne. Każda z nas opiera swoją pracę na wybranych podejściach psychoterapeutycznych, o których możecie się dowiedzieć się z opisu oraz w kontakcie bezpośrednim.

Ta forma pracy z reguły trwa nieco lub zdecydowanie dłużej niż doraźna pomoc psychologiczna i jest skierowana na realizację wspólnie ustalonych celów oraz głębsze rozumienie siebie. Prowadzimy również spotkania w języku angielskim.

Konsultacje dla par

 

Zapraszamy na konsultacje dla par znajdujących się w sytuacji, w której jedna lub obie strony rozważają rozstanie oraz tych par, które chcą sięgnąć po narzędzia praktyki psychologicznej do pogłębienia swojej relacji. Więcej informacji znajdziecie na stronach: www.pomocdlapar.pl oraz www.narozstaju.pl.

Spotkania odbywają się w naszym gabinecie w Poznaniu lub w formie online. W pierwszej kolejności prosimy o napisanie krótkiego e-maila z informacją lub telefon do Marty. Szczegóły ustalimy w trakcie bezpośredniego kontaktu. Prowadzę sesje dla par dwujęzycznych w języku angielskim.

Konsultacje psychologiczne

Zapraszamy na konsultacje psychologiczne, które mogą służyć dwóm różnym celom. Mogą mieć postać albo pierwszych, wstępnych spotkań z psycholożką, dzięki którym możesz sprawdzić, jak wygląda pomoc psychologiczna i czy tego rodzaju wsparcie będzie przydatne w przypadku Twojej sytuacji. Mogą też być kilkoma spotkaniami związanymi z wyjątkowymi okolicznościami w Twoim życiu w danym momencie.

Spotkania indywidualne odbywają się w centrum Poznania, w naszym gabinecie. Możliwe są też konsultacje online. W pierwszej kolejności prosimy o napisanie krótkiego e-maila z informacją, iż chcesz się spotkać z którąś z nas lub telefon. Szczegóły ustalimy w trakcie bezpośredniego kontaktu.

Pomoc psychologiczna online

 

Proponujemy formę zdalną konsultacji psychologicznych i spotkań terapeutycznych, zarówno w związku z trudnościami z w realizowaniu sesji w gabinecie (np. w wyniku choroby lub ograniczeń zewnętrznych), jak i jako wybraną przez Klienta formę kontaktu. Spotkania online trwają tak samo długo jak osobiste, nie różnią się ceną ani kwestiami dotyczącymi celów udzielania przez nas wsparcia psychologicznego. Pomoc online ma jednak swoją specyfikę, którą omawiamy przed lub w trakcie naszego pierwszego spotkania.

O nas

Katarzyna Andrys

Jestem psychologiem, a od 2018 jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Prowadzę konsultacje rodzicielskie i terapię indywidualną. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół obszaru relacji rodzicielskich (przede wszystkim wspieranie rodziców przeżywających trudności w relacjach z dziećmi, odnajdywanie się w nowej roli rodzica), a także relacji z samym sobą i poszukiwania odpowiedzi na pytanie: kim jestem? (m.in. niskie poczucie własnej wartości, zaniżona samoocena, nadmierna krytyka związana z ciągłą potrzebą spełniania oczekiwań innych, lęk przed wyzwaniami, bezradność). Wierzę głęboko, że podstawowym warunkiem zmiany jest akceptacja. Dlatego spoglądanie na to kim naprawdę jestem, poznawanie siebie jest kluczem do rozwoju.

Ukończyłam psychologię na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna. Od 2018 roku szkolę się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu przygotowując się do roli psychoterapeuty. Jestem również trenerką Familylab Polska, fundacji szerzącej poglądy i wartości związane z rodzicielstwem znanego duńskiego pedagoga Jespera Juula, w ramach której prowadzę seminaria inspirujące
dla rodziców. W swojej pracy czerpię również z wiedzy na temat metody samoregulacji SELF-REG Stuarta Shenkera. Oprócz psychoterapii w nurcie systemowym szczególnie bliskie jest mi podejście terapeutyczne System Wewnętrznej Rodziny (SWR) stworzone przez dr Richarda Schwartza, bazujące na doświadczaniu, kontakcie z ciałem i uczuciami.

W ramach konsultacji rodzicielskich zapraszam rodziców:
– chcących zmienić swoją dotychczasową relację z dzieckiem
– chcących pomóc sobie uporać się ze swoją złością, lękiem, bezradnością, wstydem, poczuciem winy
– mających trudności w dbaniu o własne granice i potrzeby
– chcących zrozumieć przyczyny zachowań swojego dziecka (agresja, nadpobudliwość, stany lękowe, depresyjne, problemy w nauce, problemy w relacjach)
– chcących dowiedzieć jak mogą wspierać swoje dziecko w przeżywaniu trudnych emocji, jak mogą pomóc dziecku w regulowaniu silnych emocji, jak nauczyć dziecko samoregulacji
– chcących wspierać swoje dziecko w rozwijaniu poczucia własnej wartości
– świeżo upieczone mamy, mające trudność w odnalezieniu się w nowej roli (lęki, bezradność, poczucie winy, stany depresyjne);

oraz osoby dorosłe doświadczające:
– niskiego poczucia własnej wartości
– ciągłej potrzeby spełniania oczekiwań innych osób
– lęku przed oceną
– trudności w definiowaniu własnych potrzeb i granic
– zaburzeń nastroju, depresji, lęków.

Jestem w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Marta Maciąg

Nazywam się Marta Maciąg. Jestem psycholożką pracującą z osobami dorosłymi: indywidualnie i w parach. Najczęściej współpracuję z osobami doświadczającymi samotności (zarówno w relacji, jak i mającymi kłopoty z budowaniem kontaktów), parami wahającymi się co do przyszłości swojego związku oraz osobami przeżywającymi kryzysy emocjonalne związane z ważnymi wydarzeniami życiowymi, stratami i odnajdywaniem się w roli rodzinnej i/ lub zawodowej.

Pracuję w Poznaniu. Prowadzę konsultacje online. Zapraszam na spotkania w języku angielskim, również osoby mieszkające przejściowo lub na stałe poza Polską oraz pary dwujęzyczne. 

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, które odbywam w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę poddaję regularnej superwizji oraz szkolę się w ośrodkach psychoterapeutycznych w Polsce i zagranicą.  Koncentruję się na pomaganiu Klientom w odnalezieniu znaczeń, które tworzą lub kryją się za problemami w ich życiu. Ważny jest dla mnie autentyczny kontakt z osobą lub parą, z którą się spotykam i szukanie takich opowieści o przeżyciach, które będą pomocne w życiu Klienta/-ów.

Szczególnie bliskie są mi podejścia korzystające z metod doświadczeniowych w  psychoterapii – szkolę się z Terapii koherencji oraz Somatic Experiencing. Innym ważnym źródłem wiedzy dla mnie są podejścia amerykańskich terapeutów par (Esther Perel, Terry Real), z których biorę inspirację i przygotowanie do pracy w trudnych sytuacjach okoołorozwodowych i kryzysów partnerskich. Pracuję m.in. w oparciu o  opracowany przez terapeutę i profesora Minessockiego Uniwersytetu „discernment counseling”: przed-terapeutyczną formę pomocy dla związków, w których jeden z partnerów chce rozstania, a drugi pozostania w relacji (www.narozstaju.pl). Ważną inspiracją w pracy z rodzinami jest podejście do rodzicielstwa Jespera Juula. Jestem członkinią zespołu psycholożek w poznańskim oddziale Centrum Praw Kobiet.

Często zadawane pytania

Co to jest psychoterapia

 

Psychoterapia to narzędzie, które możesz wykorzystać na drodze swojego rozwoju i pokonywania trudności na różnych etapach swojego życia. Najczęściej utożsamiana jest z formą leczenia osoby z problemem natury psychicznej (czy zaburzeniami psychicznymi) w obecności profesjonalisty – psychoterapeuty. Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła wyższe studia psychologiczne, medyczne lub inne o kierunku humanistycznym oraz kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Przygotowanie zawodowe obejmuje też często jej/ jego własną psychoterapię oraz superwizję – monitorowanie własnej pracy u doświadczonego terapeuty. Początek terapii wyznaczają wstępne konsultacje, podczas których wytyczacie wspólnie cel pracy terapeutycznej i zawieracie kontrakt terapeutyczny dotyczący ram Waszych spotkań.

Jak wybrać specjalistę który mi pomoże

 

Pomoc w problemach psychologicznych najczęściej świadczą 3 rodzaje specjalistów: psychologowie, psychiatrzy oraz psychoterapeuci. Psycholog to osoba, która uzyskała tytuł magistra psychologii i specjalizuje się w diagnozie psychologicznej oraz poradnictwie. Psychiatra to lekarz, który po zdaniu specjalistycznego egzaminu uzyskał tytuł psychiatry i w ramach wykonywanego zawodu leczy także farmakologicznie. Psychoterapeuta poprzez swoje przygotowanie osobiste i zawodowe posługuje się sprawdzonymi metodami terapeutycznymi i towarzyszy Klientowi w realizowaniu celu ustalonego w początkowej fazie spotkań. Najczęściej stosowanym sposobem pracy psychoterapeutycznej jest rozmowa, choć nie jest jedyną formą udzielania pomocy w tym zakresie.

Na czym polega konsultacja z psychologiem

 

Chcemy, by w Dialogowni konsultacja z psychologiem lub terapeutą była tak przystępna, jak każda inna wizyta u specjalisty, do którego udajemy się z problemami praktycznymi lub zdrowotnymi. Cokolwiek dzieje się w twoim życiu, bez względu na to czy wkraczasz w okres przejściowy, chcesz poprawić swoje relacje, czy utkniesz w trudnym momencie swojego życia, możesz potrzebować pomocy z zewnątrz, aby poradzić sobie z problemem lub rozwijać się. W ramach konsultacji spotykasz się z profesjonalistą w określonym odstępie czasu (np. co tydzień), z którym współpracujesz, aby lepiej rozumieć siebie, wypracować nowe sposoby radzenia sobie z kłopotem i zmniejszyć swoje cierpienie. Wspólnie ustalacie cele takiej pracy i formę, która będzie najbardziej odpowiednia dla Ciebie w danej sytuacji.

Czy lepiej wziąć udział w warsztacie czy w terapii

 

Odpowiedź na to pytanie jest ulubionym zdaniem psychologów: to zależy. Warsztaty czy spotkania rozwojowe poszerzają wiedzę o pewnym zagadnieniu z perspektywy psychologicznej, pozwalają spojrzeć na swoje doświadczenie z innej perspektywy, nabyć nowe umiejętności potrzebne do pokonania problemu w życiu i zyskać inspirację na szukanie nowych rozwiązań. Odbywają się w gronie innych ludzi, dzięki czemu można skorzystać z wartości, które oferuja grupa.

Spotkania indywidualne z psychologiem lub terapeutą są okazją do dokładnego analizowania problemu, z którym aktualnie się mierzysz, osobistych poszukiwań rozwiązań, które są w Twoim zasięgu oraz uzyskiwania nowego, pogłębionego rozumienia siebie samego.

Nasze metody pracy

Skontaktuj się z nami

Umówienie spotkania

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, przez wiadomość sms lub korzystając z systemu reserwacji serwisu Znany lekarz.

v

Pierwsza sesja

Przyjdź na spotkanie, nie musisz się  przygotowywać, niczego przynosić.

Pamiętaj

W sytuacjach awaryjnych pamiętaj żeby dzwonić na telefon alarmowy nr 112

Marta Maciąg

Marta Maciąg - ZnanyLekarz.pl

692 789 884

ul. 27 grudnia 9/4a, Poznań

Katarzyna Andrys

Katarzyna Andrys - ZnanyLekarz.pl

511 327 732

ul. 27 grudnia 9/4a, Poznań